Stoppen met roken via hypnose

Stoppen met roken is een uitdaging waar veel mensen mee te maken hebben. Nicotineverslaving kan moeilijk te overwinnen zijn, en traditionele methoden, zoals nicotinevervangingstherapie of medicatie, werken niet altijd voor iedereen. Een alternatieve methode die steeds populairder wordt, is het stoppen met roken onder hypnose.

Dit is het geheim om in één keer te stoppen met roken…

In dit gratis webinar van Marcel Borst ontdek je zijn revolutionaire 4-3-2-1 systeem ©️ waarmee het kinderlijk eenvoudig is om voorgoed te stoppen!

Waarom stoppen met roken?

Roken is een van de grootste gezondheidsrisico’s in de wereld. Het is bekend dat het de gezondheid ernstig kan schaden en verschillende aandoeningen kan veroorzaken, waaronder kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. 

Toch vinden veel rokers het moeilijk om te stoppen met deze verslaving. Hypnose wordt steeds vaker gebruikt als een effectieve manier om rokers te helpen hun gewoonte te doorbreken en hun gezondheid te verbeteren.

Wat is hypnose?

Hypnose is een staat van verhoogde ontspanning waarin iemand ontvankelijk is voor positieve suggesties. Het wordt vaak gebruikt om mensen te helpen bij het veranderen van ongewenst gedrag, zoals stoppen met roken. 

Tijdens een hypnosesessie wordt de persoon begeleid door een hypnotherapeut die specifieke suggesties geeft om de gewenste veranderingen te ondersteunen.

Hypnotherapeuten gebruiken verschillende technieken om een ​​persoon in een hypnotische staat te brengen, zoals geleide meditatie, visualisatie en ontspanningstechnieken. 

Hypnose en hoe het werkt bij het stoppen met roken?

Hypnose kan op verschillende manieren helpen bij stoppen met roken. Een van de belangrijkste manieren is door het veranderen van de manier waarop de persoon denkt over roken. In een hypnotische staat, kan de persoon gevoeliger worden voor suggesties en positieve bekrachtigingen. 

De hypnotherapeut kan tijdens de sessie positieve suggesties geven om de persoon te helpen de verslaving te doorbreken. De persoon kan bijvoorbeeld suggesties ontvangen dat roken vies en ongezond is en dat hij of zij zich beter zal voelen zonder sigaretten. Hierdoor zal deze ook op onbewust niveau begrijpen dat roken schadelijk is voor de gezondheid en dat hij/zij zich beter zal voelen zonder sigaretten.

Een ander belangrijk aspect van hypnose bij stoppen met roken is het verminderen van de ontwenningsverschijnselen. Hypnose kan de persoon helpen om te ontspannen en stress te verminderen, wat vaak geassocieerd wordt met stoppen met roken. Dit kan de persoon helpen om beter om te gaan met de ontwenningsverschijnselen die vaak optreden wanneer men stopt met roken.

Wetenschap achter stoppen met roken via hypnose

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van hypnose als middel om te stoppen met roken. 

Een studie gepubliceerd uit 2004 in het International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis concludeerde dat hypnose een effectieve methode kan zijn voor het stoppen met roken.  verminderen van de ontwenningsverschijnselen en het helpen van mensen om te stoppen met roken. Bij het onderzoek dat uitgevoerd werden bij 21 mensen die doorverwezen werden door hun huisarts kregen zij drie hypnose-sessies.

Na afloop van de behandeling gaf 81% van de patiënten aan te zijn gestopt met roken, terwijl 48% van de patiënten nog steeds niet rookte 12 maanden na de behandeling. Bijna alle patiënten (95%) waren tevreden over de behandeling die ze hadden gekregen. Bron.

In een onderzoek gesponsord door de American Lung Association of Ohio wordt een grote groep mensen besproken die deze methode hebben geprobeerd.

In 1997 hebben 2.810 rokers deelgenomen aan een eenmalige, groepsgerichte hypnotherapie stoppen-met-roken programma. Een willekeurige selectie van 452 deelnemers werd 5 tot 15 maanden na de behandeling telefonisch geïnterviewd.

Uit dit onderzoek bleek dat 22% van de deelnemers aangaf niet te hebben gerookt in de maand voorafgaand aan het interview. Daarnaast werd gekeken naar het gebruik van andere stoppen-met-roken strategieën sinds de behandeling.

Opvallend was dat slechts 20% van de deelnemers die farmaceutische producten gebruikten om te stoppen met roken, dit deden gedurende de aanbevolen behandelduur. Bron.

Een onderzoek uit 2008 van Oxford University Press richtte zich op het vergelijken van hypnose en standaard gedragstherapie bij het stoppen met roken. Beide behandelingen werden gecombineerd met nicotinepleisters en getest op een groep van 286 rokers.

De resultaten lieten zien dat 29% van de groep die hypnose ontving meldde dat ze zeven dagen niet gerookt hadden na zes maanden, vergeleken met 23% van de gedragstherapie groep. Na twaalf maanden was het zelf-gerapporteerde stoppercentage 24% voor de hypnosegroep en 16% voor de gedragstherapiegroep.

Het onderzoek concludeerde dat hypnose in combinatie met nicotinepleisters een effectievere methode kan zijn voor het stoppen met roken dan standaard gedragstherapie, vooral bij mensen met een voorgeschiedenis van depressie. Bron.

Onderzoek ondersteunt de effectiviteit van hypnose als stoppen-met-roken methode en het kan een waardevolle optie zijn voor mensen die moeite hebben om te stoppen met roken met behulp van andere methoden.

Het is echter belangrijk om op te merken dat hypnose niet voor iedereen werkt en dat het belangrijk is om een gekwalificeerde en ervaren hypnotherapeut te vinden die gespecialiseerd is in het behandelen van rookverslaving.

Voordelen stoppen met roken met hypnose

In dit onderdeel zal ik de voordelen van stoppen met roken via hypnose bespreken.

Nicotineverslaving doorbreken

Ten eerste kan hypnose helpen om de verslaving aan nicotine te doorbreken. Nicotine is de stof in sigaretten die verantwoordelijk is voor de verslaving. Het zorgt ervoor dat de hersenen dopamine vrijgeven, wat leidt tot een gevoel van genot en beloning. Hypnose kan helpen dit patroon te doorbreken door de manier waarop de hersenen werken te veranderen. Hypnose kan de verlangens naar nicotine verminderen en kan de ontwenningsverschijnselen beheersbaar maken.

Vermindert ontwenningsverschijnselen

Een van de grootste voordelen van hypnotherapie bij stoppen met roken is dat het kan helpen bij het verminderen van ontwenningsverschijnselen. Door suggesties en visualisaties kan de hypnotherapeut de persoon helpen om te gaan met de fysieke en emotionele symptomen die vaak gepaard gaan met het stoppen met roken, zoals prikkelbaarheid, angst, depressie en verlangen naar sigaretten.

Pakt onderliggende oorzaken aan

Bovendien kan hypnose een effectieve manier zijn om de onderliggende psychologische oorzaken van de verslaving aan te pakken, zoals stress of angst. Stress en angst zijn vaak factoren die mensen ertoe aanzetten om te roken. Hypnose kan helpen om deze emoties onder controle te houden, zodat de persoon minder behoefte heeft om naar sigaretten te grijpen. Hierdoor is het minder waarschijnlijk dat de persoon terugvalt in oude gewoonten.

Omvormen naar gezonde gewoontes en overtuigingen

Hypnose kan ook helpen bij het veranderen van ongezonde gewoonten en gedachtenpatronen die roken in stand houden. Bijvoorbeeld, als iemand rookt om stress te verminderen, kan hypnose helpen om deze gedachte om te buigen naar gezondere alternatieven zoals sporten, meditatie of ontspanningsoefeningen. 

Hypnose kan ook helpen bij het veranderen van ongezonde overtuigingen zoals “Ik kan niet stoppen met roken” naar positievere en meer empowerende overtuigingen zoals “Ik heb controle over mijn lichaam en ik kan stoppen met roken.”

Verhoogt motivatie

Hypnotherapie kan ook helpen om de motivatie om te stoppen met roken te verhogen. Door middel van suggesties en visualisaties kan de hypnotherapeut de persoon helpen om te begrijpen waarom ze willen stoppen en wat de voordelen zullen zijn. Hierdoor kan de persoon meer gemotiveerd raken om te stoppen met roken en de veranderingen door te voeren die nodig zijn om succesvol te zijn.

Natuurlijke en veilige manier

Een van de belangrijkste voordelen van stoppen met roken met behulp van hypnose is dat het een natuurlijke methode is. Het vereist geen medicijnen, patches of andere hulpmiddelen die bijwerkingen kunnen hebben of verslavend kunnen zijn. 

Perceptie over roken verandert

Een ander voordeel van hypnose is dat het helpt bij het veranderen van de perceptie van de roker van sigaretten. In plaats van sigaretten te zien als iets wat nodig is om te ontspannen of om te gaan met stress, kan hypnose de roker helpen ze te zien als giftig en schadelijk voor de gezondheid. Dit kan de motivatie om te stoppen verhogen en het gemakkelijker maken om te weerstaan ​​aan de drang om te roken.

Wat te verwachten tijdens een hypnose-sessie voor stoppen met roken?

Een hypnose-sessie voor stoppen met roken kan er voor elke persoon anders uitzien, afhankelijk van de hypnotherapeut en de specifieke technieken die hij of zij gebruikt.

Intake en voorgesprek

Over het algemeen zal de sessie beginnen met een korte bespreking tussen de hypnotherapeut en de persoon om te bepalen wat de doelen zijn en wat er tijdens de sessie zal gebeuren. Tijdens dit gesprek zal de hypnotherapeut de persoon informeren over het proces van hypnose en zal hij of zij de persoon vragen stellen om meer te weten te komen over zijn of haar rookgewoonten en het stoppen met roken in het verleden. De hypnotherapeut zal ook informatie geven over wat de persoon tijdens de hypnose-sessie kan verwachten.

Ontspanning

Vervolgens zal de persoon worden gevraagd om in een comfortabele positie te gaan zitten of liggen en zal de hypnotherapeut beginnen met het inductieproces, waarbij de persoon wordt geleid naar een ontspannen, trance-achtige toestand. Dit kan worden gedaan door middel van geleide visualisatie, ademhalingsoefeningen en/of ontspanningstechnieken.

Positieve suggesties

Eenmaal in een trance-achtige toestand zal de hypnotherapeut de persoon positieve suggesties geven die gericht zijn op het stoppen met roken en het vervangen van de gewoonte door gezondere alternatieven. Dit kan worden gedaan door middel van directe suggesties, metaforen en visualisaties.

De hypnotherapeut zal ook technieken gebruiken om de persoon te helpen bij het identificeren en overwinnen van eventuele onderliggende oorzaken van de rookverslaving, zoals stress of angst. Dit kan worden gedaan door middel van regressietherapie, waarbij de persoon wordt teruggevoerd naar vroegere ervaringen die kunnen hebben bijgedragen aan de verslaving.

Tijdens de sessie zal de hypnotherapeut de persoon begeleiden en ondersteunen bij het stoppen met roken en het bereiken van hun doelen.

Na de sessie

Na de sessie kan de persoon zich ontspannen en vernieuwd voelen, en kan het zijn dat hij of zij zich beter in staat voelt om te stoppen met roken. Het is belangrijk om te onthouden dat hypnose een aanvullende behandeling is en dat er vaak meerdere sessies nodig zijn om effectief te zijn. Alhoewel er ook steeds meer hypnotherapeuten zijn die met een speciale methodiek in slechts één sessie je van je rookverslaving afhelpen.

De persoon zal ook geleerd worden hoe hij of zij zichzelf kan hypnotiseren om later zelfhypnose te kunnen toepassen om de resultaten te onderhouden.

Ervaringen

Wat de persoon ervaart tijdens de sessie kan variëren, maar veel mensen beschrijven een gevoel van diepe ontspanning en rust. Sommigen voelen zich misschien licht in het hoofd of hebben het gevoel dat ze zweven. Anderen kunnen zich gewoon heel comfortabel voelen en zich bewust zijn van wat er om hen heen gebeurt.

Het is belangrijk op te merken dat tijdens een hypnose-sessie de persoon altijd bewust is van wat er gebeurt en volledig de controle heeft over hun acties en beslissingen. De hypnotherapeut kan suggesties doen, maar het is uiteindelijk aan de persoon om te beslissen of ze deze suggesties willen accepteren en opvolgen.

Over het algemeen kan een hypnose-sessie voor stoppen met roken een aangename en effectieve manier zijn om mensen te helpen hun rookgewoonten te doorbreken.

Wat kost stoppen met roken onder hypnose?

De kosten voor het volgen van een stoppen-met-roken hypnose sessie kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de hypnotherapeut, de duur van de sessie en het aantal sessies dat nodig is voor de individuele persoon.

Over het algemeen kan het tarief voor één sessie variëren van € 100 tot € 300. Sommige zorgverzekeraars bieden ook aanvullende zorgverzekering voor hypnotherapie (onder alternatieve geneeswijzen), dus het kan de moeite waard zijn om te controleren of de behandeling door jouw zorgverzekeraar wordt gedekt.

Hoewel de kosten dus hoog kunnen zijn, moet men bedenken dat het stoppen met roken op de lange termijn ook financiële voordelen kan opleveren, omdat de kosten voor tabaksproducten hoog zijn en het risico op gezondheidsproblemen afneemt.

Online programma’s voor stoppen met roken

Online programma’s voor stoppen met roken via hypnose worden steeds populairder. Deze programma’s bieden een handige en effectieve manier om van het roken af te komen, zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Het enige wat je nodig hebt, is een computer en internetverbinding.

Een ander voordeel van online programma’s voor stoppen met roken via hypnose is dat ze vaak goedkoper zijn dan het bijwonen van een persoonlijke hypnotherapiesessie. Veel mensen vinden het prettig om de sessies thuis in hun eigen omgeving te volgen, omdat ze zich dan meer op hun gemak voelen en minder afgeleid worden. En je kan de video’s en audio’s zo vaak beluisteren als je wilt en nodig hebt.

Stoppen met roken – Ikstopwel

Ikstopwel biedt een online stoppen-met-roken programma via hypnose aan, genaamd Het 4-3-2-1 Systeem ©️ Online Programma . Het programma bevat diverse video’s en daarbovenop krijg je drie luistersessies die zich richten op het veranderen van de mindset van de roker om zo de motivatie te verhogen en de weerstand tegen tabak te vergroten.

Ik stop wel - online programma stoppen met roken via hypnose

Met de bewezen onbewuste veranderingstechnieken van de aanpak van dit online stoppen-met-roken programma, gaat de knop tussen je oren om, net zoals de longarts dat bij Joke deed. En dat zonder dat je bang hoeft te zijn voor gewichtstoename, want door een paar kleine regeltjes op te volgen in de eerste weken, voorkom je dit. 

Na het programma kan je nog uitgebreide nazorg nemen, waarbij je vijf weken lang dagelijks extra begeleiding en coaching krijgt. Het programma bestaat uit diverse korte video’s en er is geen huiswerk. Je krijgt maar liefst drie luistersessies waarmee je de knop tussen je oren omzet, en je kunt ze herhalen voor nog beter resultaat.

Marcel, de maker van dit programma, heeft een slagingspercentage van maar liefst 86%. Hij is zo overtuigd van zijn programma dat hij een 100% garantie bied en je je geld terug krijgt als je niet tevreden bent. Enkele duizenden mensen volgden dit programma reeds succesvol.

Stoppen met roken – Martijn Regelink

Het SMR Online Traject van Martijn Regelink is een bijzonder programma in Nederland dat een combinatie biedt van veranderingstherapie, hypnose en online anonimiteit tegen een aantrekkelijke prijs. 

Je kunt het programma op je eigen tempo volgen en het duurt een maand, maar je mag er zo lang over doen als je zelf wil. Je krijgt toegang tot een e-learning omgeving met een werkboek, e-book, video’s en audio’s die je stap voor stap door het proces leiden. 

Het programma begint met bewustwording en je wordt ondersteund door tekst en video’s om hetzelfde proces te doorlopen als in een sessie met een therapeut. Bovendien krijg je ondersteunende audio’s.

Conclusie

Stoppen met roken via hypnose kan een effectieve en succesvolle methode zijn voor mensen die willen stoppen met roken. Hypnose kan helpen bij het verminderen van ontwenningsverschijnselen, het aanpakken van de onderliggende oorzaken van roken, en het veranderen van de gedachten en gewoonten die het roken in stand houden.

Bovendien zijn er zowel offline als online programma’s beschikbaar die mensen kunnen helpen bij het stoppen met roken via hypnose. Het is belangrijk om te onthouden dat hypnose niet voor iedereen werkt en dat het geen wondermiddel is.

Het vergt nog steeds inzet, motivatie en toewijding om te slagen in het stoppen met roken. Echter kan hypnose een waardevolle toevoeging zijn aan een algehele stoppen-met-roken strategie.